Skip to main content

Telefon

+44 683 58 44

Adres

Leszka Czarnego 22, Radomsko
 • bip
 • facebook

Szkolny Związek Sportowy w Radomsku

Szkolny Związek Sportowy, działa dla zdrowia, aktywności ruchowej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej.

Szkolny Związek Sportowy:

 • rozwija kulturę fizyczną, a w szczególności wychowanie fizyczne i sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
 • jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej;
 • uczestniczy w realizacji zadań w dziedzinach: kultury fizycznej, edukacji, zdrowia, ekologii i ochrony środowiska;
 • działa w zakresie wyrównywania szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, a w szczególności tych dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki: naturalne, środowiskowe i socjalne szans rywalizacji w różnych formach współzawodnictwa sportowego;

Celem SZS jest:

 • realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży szkolnej na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
 • inspirowanie różnych środowisk w państwie do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej;
 • rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży szkolnej;
 • rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zdrowym stylem życia.

W ramach SZS prowadzone jest przez MOSiR w Radomsku współzawodnictwo sportowe w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej na szczeblu miejskim według załączonego kalendarza. 

Kalendarz Imprez Sportowych ID

Kalendarz Imprez Sportowych IMS