Skip to main content

Telefon

+44 683 58 44

Adres

Leszka Czarnego 22, Radomsko
  • bip
  • facebook

Deklaracja dostępności

1. Data publikacji strony internetowej: 3.06.2017r.

2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.03.2024r.

3. Data ostatniego przeglądu 14.03.2024r.

4. Status pod względem zgodności z ustawą: 

Częściowo zgodna: dokumenty PDF powstały na podstawie przygotowanych dokumentów z edytorów tekstów lub są skanami dokumentów, niektóre pliki do pobrania dostępne są w postaci dokumentów pdf. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, maja charakter promocyjny. Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych. 

5. Oświadczenie sporządzono dnia: 11.12.2020r.

6. Metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 7. Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

- osoba do kontaktu: Leszek Obstój

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon: 44 6835844

- dane adresowe siedziby oraz obiektów MOSiR dostępne są w zakładce  KONTAKT 

 8. Procedura skargowo - wnioskowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

 

9. Dostępność architektoniczna:

KOMPLEKS BASENOWY AQUARA

Parter

Wjazd na teren basenu od strony ulicy Św. Jadwigi Królowej, z parkingu dla samochodów osobowych i autokarów.

Wejście na obiekt przez dwie bramy wejściowe o szerokości 3m oraz furtkę o szerokości 1m, wysokość klamki od podłoża wynosi 1m.

Na obiekcie znajduję się również brama wjazdowa dla zaopatrzenia oraz bezpieczeństwa pożarowego.

Teren utwardzony płytami bez przeszkód dla osób NP na wózkach inwalidzkich.

Wejście na główny obiekt przez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w sumie 2m, klamka na wysokości 1,1m od podłoża.

Wejście prowadzi przez hol na którym znajduję się wejście do windy prowadzącej na poziom pierwszy obiektu. 

Winda posiada sygnały dźwiękowe przystosowane na potrzeby osób głuchych.

Po przeciwnej stronie na holu wejściowym znajdują się podwójne drzwi wejście na klatkę schodową, drzwi o szerokości 2,2m, wysokość klamki od podłoża 1,1m.

Z holu wejściowego na recepcję przechodzimy przez podwójne drzwi o szerokości 2m, klamka na wysokości 1,1m

Z recepcji na wprost znajduję się szatnia na okrycia wierzchnie, obok niej korytarz prowadzący do pomieszczeń administracji,

przed nimi na korytarzu znajdują się toalety dla klientów, w tym również toaleta dla osób NP, wszystkie drzwi do toalet mają 1m szerokości, wysokość klamek od podłoża wynosi 1,1m.

Po lewej stronie po wejściu na recepcję znajduję się stanowisko kasowe na wysokości 80cm przystosowane do obsługi osób NP na wózkach inwalidzkich.

Stanowisko kasowe posiada pętle indukcyjną.

Wejście na szatnie (męską, damską, rodzinną oraz dla osób NP) prowadzi przez tripod oraz bramkę dla wózków inwalidzkich o szerokości 1m.

Każde drzwi prowadzące do szatni posiadają szerokość 1m oraz klamkę na wysokości 1,1m od podłoża.

Z szatni na strefę prysznicową prowadzą kolejne drzwi o tych samych wymiarach,

następnie ze strefy prysznicowej przechodzimy bezpośrednio na korytarz prowadzący na strefę basenową oraz basen zewnętrzny czynny w okresie letnim.

Obiekt AQUARA wyposażony jest w wózek inwalidzki do przewozu osób NP na z szatni i pryszniców na halę basenową.

Hala wyposażona jest w dźwig pozwalający wprowadzić do niecki basenowej osobę NP.

Z hali basenowej możemy przemieścić się na strefę saun, na wejściu znajduję się tripod oraz bramka dla osób NP na wózkach inwalidzkich.

W okresie letnim z hali głównej możemy przemieścić się na basen zewnętrzny ze zjeżdżalnią na który prowadzą drzwi dwuskrzydłowe 2m, klamka na wysokości 1,1m od podłoża.

Kondygnacja pierwszego piętra

Na pierwszym piętrze obiektu do którego prowadzi klatka schodowa oraz winda znajduję się, część administracyjna, 

wejście na widownię, wejście do pokoi hotelowych oraz wejście na kawiarnie z tarasem.

Wychodząc z windy, na lewo znajdują się pomieszczenia administracji, na prawo drzwi prowadzące do pokoi hotelowych,

drzwi o szerokości 1,4m, klamka na wysokości 1,1m od podłoża.

Pokój nr 1. jest przeznaczony dla osób NP, wyposażony w dzwonek alarmowy i łazienkę przystosowaną na potrzeby osób NP.

Na lewo od wejścia do pokoi hotelowych znajdują się kolejne drzwi o szerokości 1,4m z klamką na wysokości 1,1m od podłoża,

drzwi te prowadzą na widownię która jest w stanie pomieścić 40 osób siedzących.

Kolejno od wejścia na widownie po lewej stronie jest ubikacja przystosowana do osób NP.

Następne drzwi o szerokości 1.4m, klamka na wysokości 1,1m, drzwi te kierują nas na kawiarnię.

Kawiarnia posiada wyjście na taras drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 2m, klamka na wysokości 1,1m od podłoża.

Obiekt AQUARA wyposażony jest w krzesło schodowe do ewakuacji przeciwpożarowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wodny plac zabaw oraz ścieżka edukacyjna

Wejście od strony parkingu przez bramy wejściowe, teren utwardzony płytami betonowymi,

ścieżka edukacyjna prowadząca do wodnego placu zabaw przed którym znajduje się przebieralnia oraz dwa prysznice.

Wodny plac zabaw nie posiada przeszkód architektonicznych dla osób NP.

Na wodny plac zabaw wjechać mogą osoby na wózku inwalidzkim bezpośrednio przez nogomyję.

 

OBIEKTY SPORTOWE UL. LESZKA CZARNEGO 22

Dojazd do obiektów sportowych drogą asfaltową od ulicy Leszka Czarnego 22. Teren ogrodzony, brama wjazdowa od strony ulicy Leszka Czarnego. Parking utwardzony kostką brukową z wyznaczonym 1 miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Parking przeznaczony dla osób udających się do obiektów MOSiR takich jak: biuro, kasa, kryta pływalnia, siłownia, korty tenisowe, skate park. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Brak nagłośnienia. Brak dzwonków. Oświetlenie zmierzchowe.

BIURO

Biuro MOSiR znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Leszka Czarnego 22. Wejście po schodach od strony Kortów Tenisowych. Brak windy, brak pochylni,  brak dzwonka. Drzwi wejściowe o szerokości 102 cm. Przy wejściu umieszczone wycieraczki. W celu skontaktowania się z pracownikiem biura należy wejść do holu Krytej Pływalni     i powiadomić pracownika Kasy, który bezzwłocznie poprosi o zejście na dół pracownika biura. 

KASA

Kasa MOSiR znajduje się na parterze w holu budynku. Przy kasie brak obniżenia lady do wysokości pozwalającej osobie na wózku inwalidzkim dokonania zakupu biletu. W takim przypadku pracownik kasy zobowiązany jest wyjść do osoby niepełnosprawnej i dokonać wszelkich czynności pozwalających takiej osobie na zakup biletów. W holu obiektu brak toalet dla osób niepełnosprawnych. 

SIŁOWNIA RELAX

Siłownia mieści się na parterze budynku. Drzwi wejściowe bez progów o szerokości 100 cm z wiatrołapem z poziomu chodnika. Klamka na wysokości 100 cm od podłoża. Toalety dla niepełnosprawnych z uchwytami, oświetlenie na fotokomórkę. Wykładziny przy wejściu na zewnątrz i wewnątrz budynku. Utrudnione poruszanie na wózku inwalidzkim po hali siłowni.

SKATE PARK

Dojście do obiektu Skate Park od strony parkingu po asfaltowym podjeździe długości 10 m, kąt nachylenia 20%. Teren ogrodzony. Brama wjazdowa o szerokości 4m. Furtka wejściowa 100 cm, wysokość klamki 110 cm od podłoża. Brak toalet. Przed wejściem na teren Skate Parku schodek o wysokości 20 cm. Nawierzchnia betonowa.

KORTY TENISOWE

Wejście na korty tenisowe utwardzone od strony parkingu. Teren kortów ogrodzony. Szerokość furtki 100 cm, wysokość klamki 120 cm od podłoża. Bez progów i wykładzin. Oświetlenie terenu uruchamiane przez obsługę. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia kortów z mączki ceglanej.

 

OBIEKTY SPORTOWE UL. KOŚCIUSZKI

BOISKO PIŁKARSKIE

Boisko trawiaste znajduje się przy ul Kościuszki. Od strony ulicy Kościuszki i Jana Pawła II, chodniki z kostki brukowej. Teren ogrodzony. Brak miejsc parkingowych. Wejście na trybuny i płytę boiska od strony ulicy Kościuszki po uzgodnieniu z pracownikami obsługi obiektu. Brama wjazdowa o szerokości 3,2 m oraz brama 3 m. Dojście do trybun chodnikiem utwardzonym z kostki brukowej, wejście furtką o szerokości 120 cm, wysokość klamki 100 cm od podłoża. Brak dzwonka, brak nagłośnienia, brak toalet dla niepełnosprawnych. Oświetlenie uruchamiane przez pracowników obsługi. Zejście na płytę boiska i trybuny pod kątem 20%.

SALA GIMNASTYCZNA

Wejście na salę od ulicy Kościuszki. Brak miejsc parkingowych. Dostęp do sali utrudniony 16 stopniami schodów na pierwsze piętro i 12 stopniami schodów na drugie piętro. Przejście przez wiatrołap. Pierwsze drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 160 cm, wysokość klamki 100 cm od podłoża. Drugie drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 140 cm, wysokość klamki 95 cm. W wiatrołapie rozłożone wykładziny gumowe. Brak toalet dla niepełnosprawnych. Brak dzwonka. Brak nagłośnienia. Oświetlenie wewnętrzne zapalane ręcznie. 

  

INNE OBIEKTY SPORTOWE 

ORLIK UL. ROLNA

Wejście na teren orlika znajduje się od ulicy Rolnej. Teren ogrodzony. Bark parkingu        i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dojście do obiektu- teren utwardzony popiołem żużlowym. Wejście przez bramkę o szerokości 110 cm, klamka na wysokości 90 cm od podłoża. Podjazd betonowy do toalety dla osób niepełnosprawnych. Oświetlenie terenu uruchamiane przez pracowników obsługi. Brak nagłośnienia.

TĘŻNIA SOLANKOWA UL.CHABROWA

Dojazd do tężni od ulicy Chabrowej drogą asfaltową. Brak parkingu i wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wydzielone miejsce na stojaki rowerowe. Teren ogrodzony. Część terenu utwardzona kostką brukową. Pozostała powierzchnia trawiasta płaska. Wejście furtką o szerokości 90 cm, klamka na wysokości 90 cm od podłoża. Brama wjazdowa o szerokości 4m. Brak progów i barier. Oświetlenie terenu zmierzchowe. Brak toalet.

 

OBIEKTY UL. GRODZKA

Wejście od ulicy Grodzkiej chodnikiem utwardzonym z kostki brukowej. Teren ogrodzony. Wejście furka o szerokości 1m. Brak parkingu. Brak toalet. Oświetlenie zmierzchowe. Boisko do koszykówki utwardzone kostka brukową.

OBIEKTY UL. MIŁA

Dojazd do boiska sportowego od ulicy Miłej. Wejście po nawierzchni trawiastej. Brak ogrodzenia. Brak parkingu. Brak toalet. Brak oświetlenia. Cała nawierzchnia trawiasta.

WIELORYBEK

Kompleks WIELORYBEK znajduje się między ulicami Leszka Czarnego, Piastowską  i Jagiellońską. Obejmuje boisko z nawierzchnią sztuczną, boisko z nawierzchnią trawiastą oraz plac zabaw. Bezpośrednio przy obiekcie nie ma parkingu. Najbliższy parking znajduje się przy ul. Leszka Czarnego. Parking ten jest utwardzony z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do kompleksu prowadzi chodnik z kostki brukowej. Brak toalet. Brak nagłośnienia. Oświetlenie zmierzchowe. Boisko sztuczne ogrodzone, wejście przez furtkę o szerokości 90 cm. Boisko trawiaste to teren nieutwardzony i nieogrodzony.

STADION MIEJSKI

Teren stadionu miejskiego jest terenem ogrodzonym. Wejście od ulicy Brzeźnickiej. Brama wjazdowa o szerokości 6m, furtka o szerokości 110 cm, klamka na wysokości 100 cm od podłoża. Teren parkingu wyznaczony, utwardzony kostka brukową, wyznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Parking wspólny przeznaczony jest dla osób udających się na Stadion Miejski, salę konferencyjna i do szatni piłkarskich. Oświetlenie terenu zmierzchowe. Nagłośnienie włączane podczas imprez sportowych. 

Wejście na płytę oraz trybuny Stadionu Miejskiego od strony parkingu przy ul. Brzeźnickiej. Wejście do wydzielonego sektora dla osób niepełnosprawnych (3 miejsca) po uprzednim poinformowaniu pracownika obsługi obiektu, przez bramkę o szerokości 105 cm, klamka na wysokości 90 cm od podłoża. Dojście do wyznaczonych miejsc utwardzone kostką brukową. Brak toalet dla niepełnosprawnych. 

Wejście do szatni piłkarskich od strony parkingu. Wejście po dwóch stopniach schodów. Drzwi wejściowe do szatni o szerokości 70 cm, klamka na wysokości 110 cm. Oświetlenie szatni czujki ruchowe. Brak w szatni toalet dla niepełnosprawnych, brak nagłośnienia. 

Wejście do sali konferencyjnej od strony parkingu. Wejście po czterech stopniach. Schody zabezpieczone metalową barierką. Drzwi wejściowe szerokości 100 cm, klamka na wysokości 110 cm. Światło zapalane ręcznie. Brak nagłośnienia. Brak toalet dla niepełnosprawnych. Sala podzielona na dwie części pomiędzy którymi jest uskok o wysokości 20 cm. 

10. Brak tłumacza migowego

11. Aplikacje mobilne: nie dotyczy

12. Strona posiada przekierowanie do strony Facebook.