Skip to main content

Telefon

+44 683 58 44

Adres

Leszka Czarnego 22, Radomsko
  • bip
  • facebook

Lekkoatletyka

Program zajęć „Lekkoatletyka w Radomsku”

Program realizowany jest w celu wzrostu aktywności ruchowej i edukacyjnej, rozwoju indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży, a także popularyzacji samej lekkiej atletyki jako najprostszej formy uprawiania sportu. Adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych jak również ich rodziców.

 „Lekkoatletyka w Radomsku” to upowszechnianie sportu, pobudzenie do aktywności fizycznej młodzieży nie tylko podczas szkolnych zajęć w-f-u, ale także w czasie wolnym. Popularność „Królowej Sportu” w Polsce i nowatorskie podejście do procesu szkoleniowego, dają nadzieję na sukces. Projekt powstał również po to, by przez ciągłość i dynamikę zajęć propagować zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży. Tym bardziej, że lekka atletyka to sport gwarantujący harmonijny rozwój dziecka. Program to również zrównywanie szans rozwoju sportowego młodzieży różnych środowisk.

Głównymi celami programu są m.in.:

Wzrost aktywności ruchowej i edukacyjnej wśród krakowskich dzieci i młodzieży – rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Popularyzacja lekkiej atletyki wśród Radomszczańskich dzieci i młodzieży.

Zapoznanie uczestników programu z poszczególnymi konkurencjami lekkoatletycznymi - techniką, metodyką i taktyką rywalizacji sportowej. Poznawczym celem jest wzrost wiedzy o lekkiej atletyce, przybliżenie jej wszechstronności oraz poprawa umiejętności ruchowych wśród dzieci i młodzieży.

Udostępnienie tematycznych konspektów zajęć obejmujących różne zestawy ćwiczeń do realizacji podczas zdalnych treningów

w różnych warunkach oraz przy wykorzystaniu różnych przyborów i przyrządów.

Stworzenie oraz przygotowanie testów sprawności fizycznej do realizacji podczas zdalnych treningów w różnych warunkach oraz przy wykorzystaniu różnych przyborów i przyrządów.

Podnoszenie poziomu wiedzy o zdrowotnym wpływie uprawiania Lekkiej Atletyki poprzez udział dzieci i młodzieży w programie.

Podnoszenie poziomu zdrowotnego dzieci i młodzieży poprzez ich udział w kierowanych zajęciach lekkoatletycznych.

Wzrost świadomości rodzica w zakresie pozytywnego wpływu aktywności ruchowej na prawidłowy rozwój osobowy dziecka.

Wyzwalanie pozytywnych cech wolicjonalnych wśród uczestników.

Nauka szacunku dla „przeciwnika”, który jest nieodzownym elementem współzawodnictwa sportowego.

Zakorzenienie w uczestnikach zasad fair-play w ramach rywalizacji sportowej oraz w życiu codziennym.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym, m.in.: agresji fizycznej i psychicznej.

Zaangażowanie rodziców we wzmacnianie więzi rodzicielskich poprzez realizację wspólnych zainteresowań.

Zachęcenie jak największej ilości dzieci i młodzieży do udziału w programie.

Poszukiwanie najzdolniejszych uczestników, którzy w przyszłości mogą reprezentować Radomsko na najważniejszych imprezach światowych