Pływalnia: 44 683 45 51 \\ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

MOSiR Radomsko

Obiekty MOSiR Radomsko

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

    1. Data publikacji strony internetowej: 3.06.2017r.

 

    2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.10.2021r.

 

    3. Status pod względem zgodności z ustawą:

Częściowo zgodna: dokumenty PDF powstały na podstawie przygotowanych dokumentów z edytorów tekstów lub są skanami dokumentów, niektóre pliki do pobrania dostępne są w postaci dokumentów pdf. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, maja charakter promocyjny. Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych. 

 

4. Oświadczenie sporządzono dnia: 11.12.2020r.

5. Metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

 

5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

- osoba do kontaktu: Robert Koniarski

- e-mail: mosir@radomsko.pl

- telefon: 44 6835844

- dane adresowe siedziby oraz obiektów MOSiR dostępne są w zakładce  KONTAKT oraz MAPA OBIEKTÓW

 

 

6. Procedura skargowo - wnioskowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://bip.brpo.gov.pl/     

 

 

 

7. Dostępność architektoniczna:

 

OBIEKTY SPORTOWE UL. LESZKA CZARNEGO 22

Dojazd do obiektów sportowych drogą asfaltową od ulicy Leszka Czarnego 22. Teren ogrodzony, brama wjazdowa od strony ulicy Leszka Czarnego. Parking utwardzony kostką brukową z wyznaczonym 1 miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Parking przeznaczony dla osób udających się do obiektów MOSiR takich jak: biuro, kasa, kryta pływalnia, siłownia, korty tenisowe, skate park. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Brak nagłośnienia. Brak dzwonków. Oświetlenie zmierzchowe.

 

 

BIURO

Biuro MOSiR znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Leszka Czarnego 22. Wejście po schodach od strony Kortów Tenisowych. Brak windy, brak pochylni,  brak dzwonka. Drzwi wejściowe o szerokości 102 cm. Przy wejściu umieszczone wycieraczki. W celu skontaktowania się z pracownikiem biura należy wejść do holu Krytej Pływalni     i powiadomić pracownika Kasy, który bezzwłocznie poprosi o zejście na dół pracownika biura. 

 

 

KASA

Kasa MOSiR znajduje się na parterze w holu Krytej Pływalni. Przy kasie brak obniżenia lady do wysokości pozwalającej osobie na wózku inwalidzkim dokonania zakupu biletu. W takim przypadku pracownik kasy zobowiązany jest wyjść do osoby niepełnosprawnej    i dokonać wszelkich czynności pozwalających takiej osobie na zakup biletów. W holu pływalni brak toalet dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

KRYTA PŁYWALNIA

Do Krytej Pływalni prowadzi 1 wejście od strony parkingu głównego obiektów sportowych przy       ul. Leszka Czarnego 22. Wejście do budynku znajduje się na parterze     z poziomu chodnika. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości 170 cm otwierane ręcznie bez wysokich progów, wysokość klamki 100 cm od podłoża. Przy wejściu znajdują się wykładziny gumowe. Nieutrudnione poruszanie po holu pływalni. Możliwość dostępu do Krytej Pływalni, winda do opuszczania do wody. Toalety dla niepełnosprawnych w szatni pływalni. Poruszanie w szatni i przebieralni utrudnione dla osób na wózkach inwalidzkich. 

 

 

SIŁOWNIA RELAX

Siłownia mieści się na parterze budynku. Drzwi wejściowe bez progów o szerokości 100 cm z wiatrołapem z poziomu chodnika. Klamka na wysokości 100 cm od podłoża. Toalety dla niepełnosprawnych z uchwytami, oświetlenie na fotokomórkę. Wykładziny przy wejściu na zewnątrz i wewnątrz budynku. Utrudnione poruszanie na wózku inwalidzkim po hali siłowni.

 

 

SKATE PARK

Dojście do obiektu Skate Park od strony parkingu po asfaltowym podjeździe długości 10 m, kąt nachylenia 20%. Teren ogrodzony. Brama wjazdowa o szerokości 4m. Furtka wejściowa 100 cm, wysokość klamki 110 cm od podłoża. Brak toalet. Przed wejściem na teren Skate Parku schodek o wysokości 20 cm. Nawierzchnia betonowa.

 

 

 

KORTY TENISOWE

Wejście na korty tenisowe utwardzone od strony parkingu. Teren kortów ogrodzony. Szerokość furtki 100 cm, wysokość klamki 120 cm od podłoża. Bez progów i wykładzin. Oświetlenie terenu uruchamiane przez obsługę. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia kortów z mączki ceglanej.

 

 

OBIEKTY SPORTOWE UL. KOŚCIUSZKI

 

 

BOISKO PIŁKARSKIE

Boisko trawiaste znajduje się przy ul Kościuszki. Od strony ulicy Kościuszki i Jana Pawła II, chodniki z kostki brukowej. Teren ogrodzony. Brak miejsc parkingowych. Wejście na trybuny i płytę boiska od strony ulicy Kościuszki po uzgodnieniu z pracownikami obsługi obiektu. Brama wjazdowa o szerokości 3,2 m oraz brama 3 m. Dojście do trybun chodnikiem utwardzonym z kostki brukowej, wejście furtką o szerokości 120 cm, wysokość klamki 100 cm od podłoża. Brak dzwonka, brak nagłośnienia, brak toalet dla niepełnosprawnych. Oświetlenie uruchamiane przez pracowników obsługi. Zejście na płytę boiska i trybuny pod kątem 20%.

 

 

SALA GIMNASTYCZNA

Wejście na salę od ulicy Kościuszki. Brak miejsc parkingowych. Dostęp do sali utrudniony 16 stopniami schodów na pierwsze piętro i 12 stopniami schodów na drugie piętro. Przejście przez wiatrołap. Pierwsze drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 160 cm, wysokość klamki 100 cm od podłoża. Drugie drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 140 cm, wysokość klamki 95 cm. W wiatrołapie rozłożone wykładziny gumowe. Brak toalet dla niepełnosprawnych. Brak dzwonka. Brak nagłośnienia. Oświetlenie wewnętrzne zapalane ręcznie. 

 

 

ORLIK UL. ROLNA

Wejście na teren orlika znajduje się od ulicy Rolnej. Teren ogrodzony. Bark parkingu        i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dojście do obiektu- teren utwardzony popiołem żużlowym. Wejście przez bramkę o szerokości 110 cm, klamka na wysokości 90 cm od podłoża. Podjazd betonowy do toalety dla osób niepełnosprawnych. Oświetlenie terenu uruchamiane przez pracowników obsługi. Brak nagłośnienia.

 

 

TĘŻNIA SOLANKOWA UL.CHABROWA

Dojazd do tężni od ulicy Chabrowej drogą asfaltową. Brak parkingu i wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wydzielone miejsce na stojaki rowerowe. Teren ogrodzony. Część terenu utwardzona kostką brukową. Pozostała powierzchnia trawiasta płaska. Wejście furtką o szerokości 90 cm, klamka na wysokości 90 cm od podłoża. Brama wjazdowa o szerokości 4m. Brak progów i barier. Oświetlenie terenu zmierzchowe. Brak toalet.

 

 

BOISKO PIŁKARSKIE BARTODZIEJE

Dojazd od ulicy Wincentego Witosa. Dojście do boiska drogą utwardzoną popiołem żużlowym. Brak parkingu. Boisko i otoczenie powierzchnia trawiasta. Brak oświetlenia. Brak toalet. Teren nie ogrodzony.  

 

 

OBIEKTY UL. GRODZKA

Wejście od ulicy Grodzkiej chodnikiem utwardzonym z kostki brukowej. Teren ogrodzony. Wejście furka o szerokości 1m. Brak parkingu. Brak toalet. Oświetlenie zmierzchowe. Plac zabaw na powierzchni trawiastej. Boisko do koszykówki utwardzone kostka brukową.

 

 

OBIEKTY UL. MIŁA

Dojazd do placu zabaw i boiska sportowego od ulicy Miłej. Wejście po nawierzchni trawiastej. Brak ogrodzenia. Brak parkingu. Brak toalet. Brak oświetlenia. Cała nawierzchnia trawiasta.

 

 

OBIEKTY UL. 11 LISTOPADA

Wejście na boisko trawiaste z bieżnią lekkoatletyczną oraz boisko wielofunkcyjne od strony ulicy 11 Listopada przez teren należący do PSP nr7. Boisko trawiaste z bieżnią lekkoatletyczną- teren nie wydzielony z terenu szkoły. Boisko wielofunkcyjne wydzielone ogrodzeniem z terenu szkoły. Przy obiekcie znajduje się parking szkolny z wyznaczonym jednym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej. Dojście utwardzone kostką brukową. Teren ogrodzony. Wejście przez bramę dwuskrzydłową. Klamka na wysokości 95 cm od podłoża. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Oświetlenie uruchamiane ręcznie. Możliwość korzystania z obiektów tylko w godzinach pracy szkoły.

 

 

WIELORYBEK

Kompleks WIELORYBEK znajduje się między ulicami Leszka Czarnego, Piastowską      i Jagiellońską. Obejmuje boisko z nawierzchnią sztuczną, boisko z nawierzchnią trawiastą oraz plac zabaw. Bezpośrednio przy obiekcie nie ma parkingu. Najbliższy parking znajduje się przy ul. Leszka Czarnego. Parking ten jest utwardzony z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do kompleksu prowadzi chodnik z kostki brukowej. Brak toalet. Brak nagłośnienia. Oświetlenie zmierzchowe. Boisko sztuczne ogrodzone, wejście przez furtkę o szerokości 90 cm. Boisko trawiaste to teren nieutwardzony i nieogrodzony. Plac zabaw ogrodzony, wejście dwoma furtami z czego jedna o szerokości 130 cm od strony ulicy Leszka Czarnego, druga o szerokości 90cm od strony Publicznego Przedszkola nr 10. Teren wokół placu zabaw nieutwardzony, trawiasty.

 

 

STADION MIEJSKI

Teren stadionu miejskiego jest terenem ogrodzonym. Wejście od ulicy Brzeźnickiej. Brama wjazdowa o szerokości 6m, furtka o szerokości 110 cm, klamka na wysokości 100 cm od podłoża. Teren parkingu wyznaczony, utwardzony kostka brukową, wyznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Parking wspólny przeznaczony jest dla osób udających się na Stadion Miejski, salę konferencyjna i do szatni piłkarskich. Oświetlenie terenu zmierzchowe. Nagłośnienie włączane podczas imprez sportowych. 

Wejście na płytę oraz trybuny Stadionu Miejskiego od strony parkingu przy ul. Brzeźnickiej. Wejście do wydzielonego sektora dla osób niepełnosprawnych (3 miejsca) po uprzednim poinformowaniu pracownika obsługi obiektu, przez bramkę o szerokości 105 cm, klamka na wysokości 90 cm od podłoża. Dojście do wyznaczonych miejsc utwardzone kostką brukową. Brak toalet dla niepełnosprawnych. 

Wejście do szatni piłkarskich od strony parkingu. Wejście po dwóch stopniach schodów. Drzwi wejściowe do szatni o szerokości 70 cm, klamka na wysokości 110 cm. Oświetlenie szatni czujki ruchowe. Brak w szatni toalet dla niepełnosprawnych, brak nagłośnienia. 

Wejście do sali konferencyjnej od strony parkingu. Wejście po czterech stopniach. Schody zabezpieczone metalową barierką. Drzwi wejściowe szerokości 100 cm, klamka na wysokości 110 cm. Światło zapalane ręcznie. Brak nagłośnienia. Brak toalet dla niepełnosprawnych. Sala podzielona na dwie części pomiędzy którymi jest uskok o wysokości 20 cm. 

 

    8. Aplikacje mobilne: nie dotyczy

    9. Strona posiada przekierowanie do strony Facebook. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Zarządzanie gminnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Adres:

 

Kryta pływalnia

ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko

 

Kompleks AQUARA

ul. Świętej Jadwigi Królowej 22, 97-500 Radomsko

Kontakt

 

Biuro: +44 683 58 44

Siłownia: 667 920 205

Stadion Miejski: 517 311 403

Korty: 505 649 843

AQUARA: 44 307 29 05


Prawa autorskie zastrzeżone © 2021 MOSiR Radomsko