Pływalnia: 44 683 45 51 \\ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

MOSiR Radomsko

O MOSiR Radomsko

Do zadań MOSIR należy:


• zarządzanie gminnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi
• gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
• organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
• zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych
• rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców miasta
• udostępnienie bazy sportowo – rekreacyjnej
• koordynowanie i prowadzenie na poziomie gminy międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z kalendarzem rozgrywek
• tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego
• organizacja szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportu oraz prowadzenie sekcji sportowych
• prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego
• prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania MOSiR
• współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w zakresie realizacji zadań statutowych MOSiR

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomska Nr 12/88

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomska Nr 12/88.Ośrodek jest jednostką samorządu terytorialnego, realizującą zadania własne gminy w  zakresie kultury fizycznej i turystyki zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym / Dz.U.142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami/.

 

Cele i zadania MOSiR określa Statut nadany Uchwałą Nr LI/451/14  Rady Miejskiej z dn. 9.04.2014 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Zarządzanie gminnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Adres:

 

Kryta pływalnia

ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko

 

Kompleks AQUARA

ul. Świętej Jadwigi Królowej 22, 97-500 Radomsko

Kontakt

 

Biuro: 44 683 58 44

Kryta Pływalnia: 44 683 45 51

Siłownia: 667 920 205

Stadion Miejski: 517 311 403

Korty: 513 232 665

Orlik: 603 591 917

AQUARA: 44 307 29 05 / Booking: 883 845 112


Prawa autorskie zastrzeżone © 2022 MOSiR Radomsko